دانلود کتاب آموزش هک با کالی لینوکس tagged posts

کتاب آموزش هک

معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از کتاب آموزش هک ایجاد نمایشگاه کتاب بین ایران و افغانستان در مزارشریف با حضور 30 ​​ناشر ایرانی و 11 ناشر افغان خبر داد.
نمایشگاه کتاب ایرانی – افغانستانی در مزار شریف
معیتبا نوروزی ، معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ، در مصاحبه با خبرگزاری ایران کتاب آموزش هک، از نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان خبر داد: بیایید در صفحه بعدی باشیم ، کتاب را نبندیم … ”...

Read More