نیویورک تایمز گرفته شده بود به الوار و چوب پس از پیشنهاد بزرگ اپل رسمی مهر و موم ویژگی های یک طناب دار با شهروندان عجله به اطلاع روزنامه که جسم در سوال این است که در واقع یک کهنه دستگاه اندازه گیری.

در یک گزارش منتشر شده در دوشنبه, بار اشاره کرد که نیویورک را نماد مواجه است “موشکافی” و به زودی می تواند دیدن یک جراحی کشیدن صورت با استناد به آن “کارتونی” تصویر از یک بومی آمریکایی در یک loincloth در کنار یک آمریکایی اوایل مهاجر. در حالی که کاغذ را با دقت شرح داده شده برخی از این مهر را نماد – مشاهده که beavers در علامت نشان دهنده تجارت خز به عنوان مثال – این بار ظاهرا تا به حال زمان سخت تر تفسیر مهاجر است که دیده می شود برگزاری یک شی در دست راست خود را.

“مهر همچنین امکانات اولیه American settler برگزاری یک طناب با آنچه به نظر می رسد به یک حلقه در پایان آن” تایمز نوشت: در یک photo caption – دلالت وجود دارد این است که برخی از رمز و راز به عنوان به آنچه که دستگاه می تواند – و اضافه کرد: “رسمی شهر نیویورک سایت توصیف طناب به عنوان یک ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری عمق آب است.”

بعد از آن در این مقاله همچنین به اطلاع خوانندگان خود را که “در برخی از توصیفاتی از مهر و موم حلقه به نظر می رسد بیشتر شبیه به یک سنگ” – ظاهرا در تلاش برای درک این که “حلقه” است نه یک “حلقه” در همه, اما یک شاقول و یا وزن مورد استفاده برای اندازه گیری عمق آب دقیقا به عنوان شهر وب سایت شرح داده شده است.

بار ویرایشگر صخره لوی – قبلا این مقاله مسکو رئیس دفتر – نیز به ظاهر گیج تکنولوژی قدیمی تویت کردن این مقاله با عنوان توصیف این دستگاه به عنوان یک “طناب بلند با یک حلقه در پایان آن” دوباره دلالت بر چیزی زشت تر.

شهروندان باید پس گرفته شده توجه داشته باشید از این اشتباه با برخی از unsparing در اصلاح آنها در امریکا ‘روزنامه ثبت شده است.’

با تقریبا یک جریان بی پایان از racialized رسوایی در ماه های اخیر برخی از نظر گنجانیده شده قبلی مجادلات در حالی که تمسخر بار’ آخرین تلاش را به هم بزنید گلدان – با استناد اخیر طناب دار-مرتبط با حادثه مربوط به مسابقه نسکار بابا والاس و همچنین به عنوان یک ردیف بیش از یک تی شرت را توسط دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن مجدد انتخابات که منتقدان گفت: برجسته “نازی عقاب است.”

این بار نیز جلب مقایسه به بحث بیشتری مهر که از شهر Whitesboro نیویورک به تصویر می کشد که یک افسانه مسابقه کشتی بین بومیان آمریکایی و شهر بنیانگذار هیو سفید. هر چند جعلی تقلا بود, دوستانه, یک, با توجه به شهر به محلی mythos یک نسخه قدیمی است که مهر و موم را تحت انتقاد و اصلاح شد در سال 1970 پس از طرح دعوی در دادگاه آورده توسط یک بومی آمریکایی گروه فعال.

مانند این داستان ؟ به اشتراک گذاری آن با دوستان!

نرم افزار گرامرلی