OPCW نمی تواند تحت تاثیر خارج از بازیگران ناظر باید سالم انگلیسی عمومی می گوید RT

سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) نیاز به نجات شهرت خود را پس از خبرچین ارائه مدرک معتبری از فریبکارانه گزارش دوما حادثه یک رئیس سابق انگلستان کماندوهای گفته است. بین المللی سلاح های شیمیایی ناظر است و تحت فشار شدید برای پاک آمده در مورد چگونه آن را تهيه گزارش خود به مارس 2018Continue reading “OPCW نمی تواند تحت تاثیر خارج از بازیگران ناظر باید سالم انگلیسی عمومی می گوید RT”

‘موضوع زمان ما’: بایدن در تلاش برای برنده شدن بیش از transgender community با یک صدای جیر جیر در حالی که ساندرز معاملات با روگان تایید خرید اینترنتی

جو بایدن در تلاش برای تجدید نظر به wokest دموکرات با pandering صدای جیر جیر در مورد “فراجنسیتی حقوق” دیده شده است به عنوان کمی بیش از بهره برداری توسط منتقدان. “اجازه دهید روشن است: نما برابری حقوق مدنی موضوع از زمان ما است. وجود دارد هیچ جایی برای سازش هنگامی که آن را بهContinue reading “‘موضوع زمان ما’: بایدن در تلاش برای برنده شدن بیش از transgender community با یک صدای جیر جیر در حالی که ساندرز معاملات با روگان تایید خرید اینترنتی”

استرالیا باز 2020: رافائل نادال در میدان جنگ در جنگهای گذشته ریگ Nick Kyrgios برای رسیدن به یک چهارم نهایی در ملبورن (تصویری)

اسپانیایی ستاره تنیس رافائل نادال غلبه الهام گرفته از عملکرد استرالیا Nick Kyrgios به کتاب جای خود را در گذشته هشت نفر از استرالیا با چهار مجموعه از پیروزی در روز دوشنبه. جهان شماره 1 در نهایت ادعا کرد پیروزی 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 پس از دفع روحیه چالش از Kyrgios که نشان داد bucketloadsContinue reading “استرالیا باز 2020: رافائل نادال در میدان جنگ در جنگهای گذشته ریگ Nick Kyrgios برای رسیدن به یک چهارم نهایی در ملبورن (تصویری)”

Grenfell برج آتش: پرسش گفت: شرکت های انکار مسئولیت’

هیچ یک از شرکت های درگیر در نوسازی Grenfell برج را پذیرفته اند مسئولیت آتش سوزی مرگبار در یک پرس و جو را شنیده است. شرکت بیان “هیچ اثری” از پاسخگویی با وجود یافته های قبلی که کار نمی کند و با رعایت مقررات ساختمان مشاوره به درخواست ریچارد Millett QC گفت. اظهارات خود بودندContinue reading “Grenfell برج آتش: پرسش گفت: شرکت های انکار مسئولیت’”