نسکار انتشار تصویر ‘طناب دار’ یافت بابا والاس گاراژ سوخت حتی بیشتر آنلاین کینه

یک تصویر از ‘طناب دار’ یافت بابا والاس گاراژ بود که بعدا توضیح داده شود یک گاراژ طناب منتشر شده است به رسانه ها در میان ورزش نژادی طوفان پس از ممنوعیت مؤتلفه پرچم در racetracks.

والاس بود که در مرکز رسانه های طوفان پس از گزارش آمده است که طناب دار داشت در گاراژ خود را در مدت کوتاهی پس از او صادر شده درخواست برای مؤتلفه پرچم به منع از مسابقات نسکار.

همچنین در rt.com توییتر در آشفتگی پس از طناب دار ظاهرا موجود در گاراژ از راننده نسکار بابا والاس

والاس پرچم درخواست شد در نهایت تایید شده توسط نسکار اما نه قبل از قابل توجه تورم از مخالفت برخی از بخش های این ورزش را پشتیبانی می کند. جانباز راننده ری Ciccarelli همچنین اعلام بازنشستگی آینده پس از بیان مخالفت خود را با مؤتلفه پرچم ممنوعیت.

ادامه مطلب: مسابقه نسکار Ciccarelli می گوید خانواده شده اند با ‘حمله کردند و پس از بیهوده گویی خود را بیش از ممنوعیت مؤتلفه نمادها

اما داستان در زمان به نوبه خود زمانی که نسکار انتشار بیانیه ای در روز های اخیر که در آنها توضیح داد که طناب دار – که تعریف لفظی است که برای نوع گره در واقع یک ‘طناب’ استفاده می شود برای باز کردن و بستن درب گاراژ و آن حاضر شده بود که به گاراژ برای چند ماه قبل از آن اشاره شد توسط یک عضو والاس تیم.

یک تصویر از گره تاکنون منتشر شده است به رسانه ها و به عنوان شما ممکن است انتظار می رود با یک موضوع به عنوان بحث برانگیز این یکی از آن همچنان ادامه دارد به تقسیم این ورزش طرفداران.

در سمت تلنگر از سکه برخی از حامیان باید تقبیح این حادثه به عنوان یک ” جعل ” در این زمینه گسترده تر از جریان سیاسی آب و هوا در ایالات متحده است.

بیشتر گزارش های دولتی که چندین دیگر کشش طناب’ پیدا شد در نسکار پارکینگ اما والاس تنها چنین طناب بوده و از مد افتاده به طناب دار اگر چه نسکار در بیانیه ای گفت: این هفته که آنها راضی بودند که والاس نیست قربانی یک جنایت نفرت.

همچنین در rt.com ‘طناب دار” در بابا والاس گاراژ ممکن است خوش خیم طناب توییتر صاحب نظران معتقدند نشان دادن شواهد تصویری

والاس خود گفته است که بحث بر سر طناب و چگونه آن را به پایان رسید تا در گاراژ “نباید از نشان دادن وحدت” ورزش نشان داده در روزهای اخیر و این که “ما با کمال میل شما را کمی خجالت بیش از آنچه که جایگزین شده اند ممکن است.”