Coronavirus: مستند کاهش اجازه می دهد تا گروه شش برای دیدار با

گروه تا شش نفر خواهد بود قادر به پاسخگویی به خارج در انگلستان از روز شنبه نخست وزیر بوریس جانسون گفته است.

مردم می توانند ملاقات در باغ های خصوصی و فضاهای باز ارائه شده آنها نگه داشتن دو متر از هم جدا آقای جانسون اعلام کرد.

“این تغییرات به معنی دوستان و خانواده شروع خواهد شد برای دیدار با عزیزان” در چه خواهد بود “مدتها انتظار و لحظه ای شاد” او اضافه شده است.

PM گفت: ممکن بود به این دلیل که دولت در پنج آزمون از جمله کاهش مرگ و میر می شد ملاقات کرد.

در سخنرانی خود در روز پنجشنبه به خیابان داونینگ کنفرانس مطبوعاتی آقای جانسون گفت: مردم باید به آنها “سعی کنید برای جلوگیری از دیدن مردم از بیش از حد بسیاری از خانواده ها در جانشینی سریع” برای کمک به “جلوگیری از خطر انتقال از تعداد زیادی از خانواده های مختلف”.

کباب کردن اجازه خواهد داشت نخست وزیر تایید ارائه افراد “وسواسی” در مورد شستن دست خود را در حفظ بهداشت خوب و اجتماعی فاصله.

او گفت که با وجود اندکی آرامش از قوانین در ملاقات با افراد خارج از آن تلقی می شود بیشتر در معرض Covid-19 باید همچنان به سپر خود را در حال حاضر.

آن را به عنوان یک بیشتر 377 نفر فوت کرده اند با کروناویروس در تمام تنظیمات در انگلستان, با توجه به روزانه آمار و ارقام منتشر شده در روز پنج شنبه.

تعداد کل مرگ و میر در داخل و خارج از بيمارستان در حال حاضر 37,837 وزارت بهداشت گفت.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de