Coronavirus: دولت مورد انتقاد قرار بر استفاده از داده های تست

انگلستان آمار ناظر به انتقاد از دولت بر سر دست زدن به آن از coronavirus تست داده است.

رئیس آمار انگلستان اقتدار می گوید: ارائه آمار و ارقام به نظر می رسد با هدف نشان دادن “بزرگترین تعداد ممکن از آزمون حتی در هزینه از درک”.

سر دیوید Norgrove نوشته شده به وزیر بهداشت مت Hancock گفت اطلاعات “به دور از کامل”.

دولت می گوید که انتشار کامل اطلاعات.

یک سخنگوی دولت مشغول به کار بود با آمار و ارقام و این رویکرد در طول شده بود به “افزایش شفافیت در اطراف دولت در پاسخ به کروناویروس”.

روز یکشنبه آقای Hancock اعلام کرد که بریتانیا تا به حال بیش از هدف خود برای افزایش coronavirus تست ظرفیت 200,000 یک روز تا پایان مارس.

او در توصیف آن به عنوان “یک نقطه عطف مهم در سفر ما برای کنترل گسترش ویروس”.

در حالی که ظرفیت برای آزمایش بیش از 200000 نفر در سراسر 115,000 آزمايشات انجام شده در 24 ساعت تا 09:00 BST در روز یکشنبه.

آن است که روشن نیست که چگونه بسیاری از مردم مورد آزمایش قرار گرفتند اما یک فرد ممکن است نیاز به چند تست به منظور رسیدن به یک نتیجه.

دولت متوقف شد و گزارش این تعداد به تازگی.

  • ویروس مرگ ‘در پایین ترین سطح خود از مارس’

دولت می گوید گزارش در تعدادی از افراد آزمایش شده است “به طور موقت متوقف شد برای اطمینان از سازگار گزارش در تمام ستون” – توسط ستون های آن به معنی آزمایشات انجام شده در جامعه و همچنین کارکنان و بیماران در بیمارستان یا مراقبت از خانه.

در نامه ای به آقای Hancock آقا داوود گفت: وجود دو هدف اصلی برای تست آمار – برای کمک به درک این بیماری و حمایت از مدیریت تست برنامه.

“راه داده ها مورد تجزیه و تحلیل و ارائه شده در حال حاضر به آنها محدود ارزش برای هدف.

“هدف به نظر می رسد برای نشان دادن بیشترین تعداد ممکن از آزمون حتی در هزینه از درک. آن را نیز سخت به این باور آمار کار برای حمایت از تست برنامه های خود را. آمار و تجزیه و تحلیل در خدمت هیچ هدف خوب است.”

مکاتبات رسمی آمار را می توان خشک و مات.

اما سر دیوید Norgrove سر از انگلستان آمار watchdog می کشد هیچ مشت و باعث می شود آن را کاملا روشن است که او فکر می کند ارائه تست اعداد در انگلستان غیر قابل قبول است.

دولت نشده است و توضیح داد که چگونه بسیاری از خانه کیت های آزمایش فرستاده شده به مردم که در واقع بازگردانده شده است. آمار تعداد افراد مورد آزمایش به عنوان مخالف به تعداد آزمایشات انجام شده در حال حاضر در دسترس است.

شده است وجود دارد افزایش چشمگیر در آزمایشگاه ظرفیت به فرآیند آزمون کمک کرده است که آزمایش های بیشتر به طور گسترده ای در دسترس است.

اما این پیام از آمار ناظر بر این است که اعتماد عمومی را تضعیف خواهد شد اگر اعداد شفاف نیست. و این یک مسئله حیاتی دولت با این استدلال که جدید تست و تماس با ردیابی برنامه یک کلید سلاح در نبرد برای سرکوب ویروس.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de