Coronavirus: ‘خطرناک لحظه’ به انگلستان مستند برطرف

انگلستان “در یک لحظه خطرناک” و کاستن از مستند “به آرامی” انگلستان معاون افسر ارشد پزشکی گفته است.

پروفسور جاناتان ون-Tam گفت: اجماع در میان دانشمندان این بود که این اقدامات جدید نمی شد انتظار می رود بر میزان عفونت است.

با این حال او هشدار عمومی به “معقول و متناسب با آزادی ما می خواستیم به مردم”.

“آیا پارگی شلوار از آن گفت:” روزانه در خیابان داونینگ جلسه.

این می آید به عنوان علمی مشاوران به دولت هشدار داد خطر لغو مستند در انگلستان است.

از دوشنبه مدارس را بازگشایی و به شش نفر می توانید ملاقات در انگلستان با کشورهای دیگر نیز کاهش اقدامات است.

پروفسور جان ادموندز عضو مریم گلی – علمی گروه مشورتی برای شرایط اضطراری که به توصیه دولت – گفت: آن را یک “تصمیم سیاسی” به سهولت اقدامات است.

همکار حکیم عضو آقا جرمی Farrar گفت: بیمه خدمات درمانی تست و ردیابی سیستم باید “به طور کامل کار” قبل از اقدامات معرفی شدند.

یکی دیگر از 215 نفر در سراسر بریتانیا که تست مثبت برای coronavirus در حال حاضر مرده در نظر گرفتن مجموع تلفات به 38,376.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de