Cookham: بدن یافت می شود در جستجو برای از دست رفته تیمز شناگر

بدن یافت شده در جستجو برای یک شناگر می ترسید غرق شده در رودخانه تیمز.

مرد رفت و گم شده در روز سه شنبه در یک کشش آب به نام Lulle بروک در Cookham برکشایر.

بدن انسان در 30s کشف شد و در حدود 16:50 BST در چهارشنبه تیمز دره, پلیس گفت:.

مرگ است که درمان به عنوان غیر قابل توضیح نیست اما مشکوک به زور گفت. رسمی شناسایی نشده صورت گرفته است.

خدمات اضطراری نامیده می شدند در روز سه شنبه پس از گزارش می دهد که دو مرد, شنا در آب تا به حال به مشکل شدم.

دوم مرد در 30s کشیده شد به ایمنی و به بیمارستان منتقل جایی که او باقی می ماند در یک بیماری جدی است.

پلیس گفت: یک سوم مردی که وارد آب به کمک بود آسیبی نرساند.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net