وجود خواهد داشت هیچ چهره به چهره و سخنرانی در دانشگاه کمبریج در طی سال تحصیلی بعدی با توجه به coronavirus آن اعلام شده است.

با این حال سخنرانی در دسترس خواهد بود به دانش آموزان حاضر و “ممکن است به میزبان کوچکتر آموزش گروه در فرد” اگر آنها را ملاقات اجتماعی فاصله مورد نیاز این دانشگاه گفت.

دانشگاه ها بسته شده اند و در این مدت توسط Covid-19 شیوع.

کمبریج بررسی خواهد شد این تصمیم اگر مشاوره اجتماعی فاصله تغییرات.

بیانیه ای از آن را بخوانید: “این دانشگاه به طور مداوم در تطبیق با تغییر مشاوره آن را به عنوان ظهور در این بیماری همه گیر.

“با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که اجتماعی سوريه ادامه خواهد داد به توان مورد نیاز این دانشگاه تصمیم گرفته است که وجود خواهد داشت هیچ چهره به چهره و سخنرانی ها در طول سال تحصیلی.

“سخنرانی خواهد ادامه به صورت آنلاین در دسترس است و ممکن است به میزبان کوچکتر آموزش گروه در فرد تا زمانی که این مطابق اجتماعی فاصله مورد نیاز است.

“این تصمیم گرفته شده است در حال حاضر به منظور تسهیل در برنامه ریزی, اما همانطور که تا کنون مورد بررسی قرار خواهد گرفت وجود دارد باید تغییرات رسمی مشاوره در coronavirus.”

همه تدریس در دانشگاه منتقل شد آنلاین در ماه مارس در حالی که امتحانات در حال انجام هستند تقریبا.

آن را زیر یک شبیه حرکت توسط دانشگاه منچستر که گفت: در آن سخنرانی خواهد بود آنلاین-فقط برای مدت است.

در اوایل این هفته دانشگاه watchdog گفت: دانشجویان متقاضی دانشگاه مکان در انگلستان باید گفت با “وضوح مطلق” چگونه دوره تدریس خواهد شد – قبل از آنها را انتخاب و برای پاییز.

دانشگاه می تواند شارژ کامل هزینه ها حتی اگر دوره های تدریس آنلاین.

اما نیکولا Dandridge از دفتر برای دانش آموزان هشدار داد در برابر وعده های گمراه کننده در مورد یک “پردیس تجربه” اگر دوره به تدریس آنلاین.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net