3 بیشتر مینیاپولیس افسران پلیس به اتهام بیش از مرگ جورج فلوید به عنوان چوین را به اتهام مطرح شده به 2 قتل درجه

مینه سوتا دادستان کل کیت الیسون است شارژ سه نفر دیگر از افسران حاضر در طول جورج فلوید قتل و درک چوین خواهد شد در حال حاضر با یک قتل درجه دوم شارژ با توجه به اسناد دادگاه ظ روز چهارشنبه.

فیلم چوین فشار دادن زانو خود را بر روی فلوید گردن – با وجود مستعد مرد گفت: او نمی تواند تنفس – ویروسی رفت و درو گسترده محکومیت. افسر اخراج شد بیش از این حادثه و در ابتدا به اتهام سوم-قتل عمد و قتل نفس. با توجه به اسناد دادگاه چوین در حال حاضر مواجه با اتهام قتل درجه دوم, سوم, قتل درجه و درجه دوم در قتل نفس.

معترضان در سراسر کشور را خواستار شدند که سه نفر دیگر از ماموران در صحنه حادثه – آغاز شد که به عنوان پاسخ به یک مشکوک به جعل – پاسخگو نیز هست.

“این یک گام مهم دیگر برای عدالت” سناتور دموکرات ctq توییتی در پاسخ به دادستان کل تصمیم گیری است.

حکم دستگیری صادر شده برای سه نفر دیگر از افسران – Tou Thao, J. Alexander Kueng و توماس لین – و آنها در حال حاضر به اتهام کمک و معاونت در جرم قتل درجه دوم. الیسون درخواست وثیقه برای چهار تنظیم شود در $1 میلیون نفر است.

قتل درجه دوم به طور کلی به معنی قتل عمدی و بدون قصد قبلی در حالی که قتل درجه سوم است که کشتن کسی بدون قصد از مرگ است.

دادستان کل الیسون تنها به تازگی در زمان بیش از فلوید مورد در درخواست از فرماندار Tim Walz. آن بود که قبلا به کار گرفته شده توسط Hennepin County دفتر دادستان.

الیسون گفت: در روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی که روند بررسی و پیگرد ماموران را “ماه” و خواست عمومی و رسانه ها به بیمار.

فلوید از مرگ برانگیخته عمده ضد خشونت پلیس تظاهرات در سراسر آمریکا و در حالی که بسیاری از آنها صلح آمیز دیگران تفویض به غارت شورش و خشونت است. گارد ملی فعال شده است در چندین ایالت برای کمک به سرکوب ناآرامی و منع رفت و آمد در محل قرار داده در شهر نیویورک Nashville و مناطق دیگر.

در حالی که متعدد ویدئوها از پلیس ضد شورش شلاق معترضان و روزنامه نگاران رفته ویروسی در روزهای اخیر ماموران پلیس نیز تبدیل به هدف خشونت از جمله کاپیتان بازنشسته دیوید Dorn که کشته شد در حالی که تلاش برای جلوگیری از سرقت در سنت لوئیس ،

فکر می کنم دوستان علاقه مند می شود ؟ به اشتراک گذاشتن این داستان!

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net