10 نکات جالب درباره ارز دیجیتال از منابع بعید

به گزارش کوین دسک، بیت کوین همچنان اصلی قیمتی پایینتر از برهه زمانی نوسانی یکساله خویش در حرکت است. به عنوان نمونه در صورتی که شما قصد خرید 5 بیت کوین را دارید، البته در درحال حاضر حاضر فقط 2 بیت کوین عرضه شده است، شما میبایست بقیه آن را مهم ارزش دیگری خریداری یا این که پیشنهاد دهید. پشتیبانی از بیشترین تعداد ارز دیجیتال یکی از از مهمترین ویژگیهای این صرافی است که دست شما را برای معامله باز گذارده است. صرافی راستین فقط صرافی هست که برای کاهش هزینه کاربران، کارمزد معاملات میکری را صفر در حیث گرفته است. یکی از از مزیتهای شگفتانگیز این صرافی نسبت به دیگر صرافیها کارمزد صفر معاملات میکری(maker) است. سرمایهگذاران زمانی وارد یک صرافی میشوند، غالبا تصمیم خود را گرفتهاند که بر روی کدام ارز دیجیتال سرمایهگذاری کنند. در سیستمهای سنتی می توان تراکنشها را دستکاری کرد یا این که جلوی آن را گرفت البته در بیت کوین، وقتی که یک تراکنش تصویب شد، آن تراکنش به جهت تمام اعضای نتورک ارسال میشود و به تیتر ثبت شده در نتورک قرار میگیرد. از آنجایی که ارزهای رمزنگاری شده عموما با ساختاری غیرمتمرکز می باشند، براین اساس به جهت ادامه بقا به توزیع و تایید تراکنش ها به شکل غیرمتمرکز نیاز دارند. مقاوم و بیواسطه: همانطور که اشاره کردیم، ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستند، در نتیجه هیچ بانک، موسسه، شرکت و نهاد دولتی از آن پشتیبانی نمیکنند و ارزها توسط کاربران متصل به این بازار در اختیار گرفتن خواهند شد. اتریوم: شخصی به نام Vitalik Buterin که یک عدد از بنیانگذاران مجله بیتکوین بود، در سال 2013 اتریوم را راهاندازی کرد که آن‌گاه از توسعه به وسیله یک‌سری از بنیانگذاران، در سال 2014 منتشر شد. صرافی ارز دیجیتال راستین حیاتی شیوههای مدرن امنیت این نگرانی شما را رفع کرده و کوینهای شما را اهمیت امنیت بالا مراقبت و ذخیرهسازی میکند. درنهایت، به جهت اینکه بتوانید به خرید و فروش یا ترید بپردازید، 2 روش بیشتر ندارید؛ یا این که می بایست به صرافی مراجعه کنید یا در شبکههای مجازی تبلیغ کرده و پیشنهاد خویش را به اطلاع افراد برسانید تا بالاخره شخصی پیدا شده و به معامله اهمیت شما بپردازد. صرافی راستین نهتنها کاربران اکثری به جهت معامله با شما دارد، بلکه از حیث امنیت نیز سخن اولیه را میزند. سودمند بودن یک ارز دیجیتال: بعضا از ارزها بهگونهای هستند که شما نمی توانید از آن ها به جهت انجام عمل خاصی به کار گیری کنید، البته از طرفی بعضا از ارزها مثل بیت کوین، قابل استعمال در حالت متمایز هستند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حیاتی قیمت ارز دیجیتال در صرافی ایرانی وب سایت خویش باشید.

نرم افزار گرامرلی

دیدگاهتان را بنویسید