دریچه بازدید داکت اسپلیت

از گزاره ویژگی های روزنه داکت اسپلیت بی آلایش آلومینیومی لولایی، همین است که درب، در حالا باز بودن از ساختار روزنه داکت اسپلیت تماما قطع نمی شود و همواره بواسطه لولا به ساختار قاب متصل می ماند.پس از مهیا شدنِ بدنه و دشوار افزارِ روزنه داکت اسپلیت بی آلایش ی لولایی نوبت به پروسه قابل انعطاف افزاری و فانتزیِ ساختِ دریچه داکت اسپلیت می رسد.به همین خواسته به جهت زیباتر و دکوراتیوترشدنِ نمای دریچه داکت اسپلیت بر روی کلیه ی سطح ها دریچه داکت اسپلیت از پوشش رنگ کوره ای پودری استاتیک استعمال می شود.این پوشش رنگی نیز سبب تناسب رنگی بین نمای روزنه داکت اسپلیت کلیدی نمای گوشه و کنار و همینطور منجر حفاظت بدنه ی روزنه داکت اسپلیت در برابر ضربه و خط و خش های احتمالی می گردد.تنوعِ کدرنگ های مختلف درکاربردِ همین پوشش رنگ کوره ای باعث می شود تا کارفرما نسبت به انتخابِ برتر و آخرین آزادیِ عملِ کاملی داشته باشد. مهم توجه به فِلت بودنِ سطح های درب دریچه داکت اسپلیت برای استحکام بیشتر و عدم تا خوردگی و یا دفرمه شدنِ قسمت های داخلیِ درب روزنه داکت اسپلیت در محیطِ دربِ این روزنه داکت اسپلیت ،یک کناره ی یک و نیم سانتی به باطن ساخت می شود تا نیز ایستاییِ درب دریچه داکت اسپلیت بصورت مستحکم پابرجا باشد و نیز ساختار داخلیِ درب دریچه داکت اسپلیت شیک تر به نظر برسد.ابعاد درب دریچه داکت اسپلیت بر مبنای بعد ها داخلیِ کادر دریچه داکت اسپلیت گزینش می شود.با اعتنا به لولایی بودنِ درب روزنه داکت اسپلیت باید ضخامت لولا را از میزان بعدها داخلیِ کادر دریچه داکت اسپلیت کسر نماییم تا درب روزنه داکت اسپلیت به راحتی در داخلِ نشیمنِ فریمِ روزنه داکت اسپلیت جانمایی گردد. این قاب،وزنِ درب دریچه تماشا داکت اسپلیت pvc را بر بر روی خود تحمل نموده و در واقع درب دریچه بر بر روی آن سوار می گردد. اولین تراز از ساخت روزنه داکت اسپلیت ( روزنه زیر فن کویل ) طراحی و مونتاژ فریمِ دریچه داکت اسپلیت می باشد.برای ایجاد کادر روزنه داکت اسپلیت در آغاز باید سایز و ابعاد داخلیِ کلافِ تحت کار را که در سقف کاذب بعنوان حفظ کننده ی دریچه داکت اسپلیت کار می نماید را به اعتنا استخراج کرد.این بعدها در تراز ی سایزینگ بصورتِ صفر تاصفرِ طولی و عرضی تصویب می گردد.اما در مرحله ساختِ قاب روزنه داکت اسپلیت از هر یک از همین بعدها به مقدار نیم سانت بعنوان بادخور کسر می گردد تا کادر به راحتی در کلافِ زیرکارِ روزنه داکت اسپلیت جانمایی و دریچه های داکت اسپلیت کارگزاشتن گردد. هدایت نماید.اتصالات نتورک فلکسیبل کومبی به گونه های قطعات نیز بصورت فیتینگی و تثبیت آنان توسط بست های هوابندی شکل می پذیرد که قابلیت نشت یا پِرت هوا در سیستم کانال کشی داکت اسپلیت به صفر برسد.با توجه به بازه گرد کانال کومبی در سیستم شبکه کشی داکت اسپلیت،لذا برای اتصال شبکه فلکسیبل به پشت دریچه های چهارگوشِ هوا نیز باید از پلنیوم باکس به کار گیری گردد تا هوا به راحتی از مدت زمان گردِ شبکه کومبی به سمت روزنه چهارگوش روانه و از این روش به محیط جهت دهی گردد.این طریق از نتورک کشی داکت اسپلیت روش استعمال از شبکه فلکسیبل فارغ از عایق محسوب می گردد. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه دریچه مشاهده داکت لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

نرم افزار گرامرلی