تصفیه فاضلاب: چالشها و راهکارها – شتابدهنده واتک

نتیجه های همین مطالعه نشان بخشید که مقادیر پارامترهای کلی­فرم کل، کلی­فرم گوارشی، pH، COD، BOD5، DO، فسفات کل، نیترات و نقره در پساب خروجی بیمارستان مورد بررسی، مطابق حساس استاندارد سازمان محیطزیست بوده، ولی در خصوص پارامترهای آمونیاک و TSS استانداردهای مربوطه رعایت نگردیده که نیاز به تصحیح دارند. در وضعیت بهینه مقدار حذف به جهت COD، BOD5 و TSS به ترتیب حدود 47%، 26% و 57% به دست آمد. 2. تصفیه ثانویه (Secondary Treatment): این مدل تصفیه در واقع تمامی فرآیندهای بیولوژیکی اعم از هوازی و بیهوازی را در بر می گیرد و در بهترین حالت باعث به حذف 85 تا 95 درصد BOD و TSS می گردد و حدود 65 % COD فاضلاب ورودی را کمتر میدهد. مواد و نحوه ها: این مطالعه از جور پژوهش کاربردی بوده که به رخ تجربی بر بر روی فاضلاب خروجی از واحد مقوا سازی پاژ واقع در شهرک صنعتی مشهد که مقوای دوبلکس از کاغذ باطله را ساخت می کند، انجام تصفیه فاضلاب متکف و ادی شد. تصفیه بیولوژیکی صرف غالباً به استدلال بالا بودن نسبت COD/BOD5 به جهت پاک سازی فاضلاب مقواسازی کفایت نمی کند و از طرف دیگر به کارگیری از طریق های شیمیایی نیز به تنهایی هر چندین نقص‌ آلودگی فاضلاب را به طور تام و در کوتاه مدت حل می کند، ولی این شیوه ها برنده اً اساسی هزینه بالا بوده و حجم زیادی از لجن های شیمیایی را ساخت می کنند. بدین ترتیب کارشناسان آب و فاضلاب مبادرت به طراحی و ساخت سیستمهای تصفیه فاضلاب به صورت پکیج و در محل (LOCAL) نموده اند. به منظور جلوگیری از آلودگی گوشه و کنار زیست شهری و شیوع بیماریها ، دوری از آلودگی آبهای زیرزمینی ، کشاورزی و به کار گیری از لجن تصفیه شده بصورت کود و همچنین تامین آب کشاورزی دشتهای اطراف تبریز دارای استفاده از پساب تصفیه شده به جهت شهر دو میلیون نفری تبریز ، تصفیه خانه ای به نحوه لجن فعال حساس هوادهی دیفیوزری در فاصله چهار کیلومتری غرب شهر تبریز در اراضی روستای قراملک ، ضلع جنوبی رودخانه آجی چای و در پائین ترین نقطه شهر ، در زمینی به مساحت 72 هکتار در سه مدول و هر مدول ، برای تصفیه فاضلاب 612 هزار نفر جمعیت شهری بعلاوه 20 % حجم فاضلاب خانگی برای پساب صنعتی در لحاظ گرفته شده می باشد . در غایت پساب تصفیه شده قبل از تخلیه گندزدایی می شود و لجن مازاد به صورت بی هوازی در تصفیه منزل های پهناور و یا این که به رخ هوازی در تصفیه خانه های کوچک، پایین کار هضم قرار گرفته و سپس آبگیری و دفع می گردد. آنگاه گرههای بیولوژیکی به مجزاسازی آلایندههای فاضلاب کمک می کنند. در واقع یک پکیج تصفیه فاضلاب دستگاهی هست که پساب خروجی از مجتمع های مسکونی، ادارای، تجاری، بیمارستان و … سپس غلظت بهینه انعقاد کننده از روش آزمایش جار در pH بهینه به دست آمد. سرانجام گیری: اهمیت استفاده از فرایند انعقاد اساسی خاک رس، می اقتدار فاضلاب مقواسازی را پیش تصفیه نمود؛ به گونه ای که اصلی استفاده از همین ماده می قدرت حیاتی صرف هزینه کاهش نسبت به بقیه مواد منعقد کننده متعارف، بهبود نسبی میزان مرغوب بودن فاضلاب را جهت ورود به تصفیه بیولوژیکی مهیا نمود.

نرم افزار گرامرلی

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin Elektronik sigara