اهمیت ابزار مانند کابل تقصیر عدم موضع گیری و ECG ماشین آلات

[ad_1]

مرد است که احاطه شده توسط ماشین آلات به محدودیتی که برای همه چیز ما نیاز به کمک ماشین آلات. هر چیزی که باعث کاهش نیروی کار انسانی از یک هواپیما به یک پیچ تند است یک ماشین است. مهندسین و پزشکان نیز نیاز به ماشین آلات برای کمک و درمان. می شود آن را دماسنج اینچ نوار بلندگو یا پیچ گوشتی این چیزها تبدیل شده اند بسیار مهم در زندگی ما است که ما می تواند در از دست دادن بدون این چیزها. تصور کنید یک روز که برق وجود دارد در خانه و شما آمده است بدانید که وجود دارد این است که یک کابل تقصیر شما اولین واکنش خواهد بود به دنبال یک کابل یاب گسل و گسل ثابت شده است. شما ممکن است حتی نمی دانم چه کابل گسل واقع است اما وابستگی خود را بر روی دستگاه به شما می گوید که باید وجود داشته باشد یک دستگاه است که قادر خواهد بود برای پیدا کردن راهی برای خروج از این وضعیت است.

یک کابل متشکل از چند سیم یا الکتریکی هادی است که برگزار می شود با هم با یک پوشش. آن استفاده می شود به انتقال برق و آنها معمولا دفن در زیر زمین. هر یک از کابل تا حد قدرت عرضه است. زمانی که این بیش از حد و یا یکی از سیم ها ضعیف می شود وجود دارد یک اتصال کوتاه ایجاد جرقه و پس از آن جزئی یا عمده انفجار. این انفجار باعث می شود که کابل منفجر ترک تمام ساختمان ها که با عرضه برق از اینجا در تاریکی است. برای رفع این مشکل یک کابل تقصیر آشکارساز مورد نیاز است. پس از این کابل ها در زیر زمین آشکارساز اول شناسایی محل که در آن انفجار صورت گرفته است. هنگامی که بخش شناسایی شده است آن را کنده و کابل وجود دارد ثابت است یا با ارائه سیم کشی جدید و یا افزایش سیم قدرت است. معمولا وجود دارد یک کابل یاب گسل های زیرزمینی. کابل یاب خطا دریافت سیگنال از این یاب و جهت دار در یاب امتیاز به موقعیت که در آن حفر و تعمیر و نگهداری نیاز به انجام شود. رفع خرابی کابل است خسته کننده و دشوار است. اما بدون cable fault locator, این کار غیر ممکن است.

ما وابستگی به یک ECG دستگاه کاملا شبیه به cable fault locator. بدون این دستگاه آن را غیر ممکن خواهد بود به دانستن فعالیت الکتریکی قلب است. بدن انسان تولید یک جریان الکتریکی از طریق قلب است. در زمان این زمان افزایش می یابد یا کاهش در شدت نشان می دهد که قلب است نه در شکل مناسب است. ECG دستگاه کمک می کند تا ما را به درک دقیق مشکل است که باعث قلب به نقص. این دستگاه می تواند یا 12 آگهی یا 5 آگهی یا 2 منجر به بررسی ریتم قلب است. این منجر می شود که متصل به بازوها و پاها و قفسه سینه به خوانش که به نظر می رسد چاپ شده بر روی یک نوار کاغذی که خارج از دستگاه. موقعیت آگهی همانطور که باید در بدن شفافی در دستی می آید که با ECG دستگاه. خوانش این نشان می دهد که سلامت قلب و به شما بگویم که آیا یا نه شما باید تحت دارو. چنین الکتریکی و ماشین آلات پزشکی کمک در فعالیت های مختلف از زندگی ما است.

[ad_2]